AirCharts
Hình ảnh biểu trưng của mục cho AirCharts

AirCharts

www.airvestor.com
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

AirCharts aims to simplify the process of turning your data into interactive visualization for the web. It has been built to…

AirCharts aims to simplify the process of turning your data into interactive visualization for the web. It has been built to leverage a wide range of existing chart libaries like d3 with nvd3 or highcharts, or to easily add more. Whether you want to build a simple chart from scratch, or to copy a data set from excel and tweak all the nitty-gritty options, AirCharts can fill the gap where you would otherwise need a programmer or designer to get visualizations ready for the web. Easily download your charts & graphs or embed them in your website or wordpress.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.1
 • Đã cập nhật
  16 tháng 12, 2015
 • Kích thước
  412KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  ruv+pp@ruv.net
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google