AI to Optimize LinkedIn Profile - LinkedRadar - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

LinkedRadar - Optimize your LinkedIn profile with the power of AI and build you resume with beautifully crafted templates.

You can optimize your resume's keywords and writing with the power of LinkedIn AI resume builder, achieving a remarkable 10x in visibility during recruiter searches. This means more job opportunities for you. ⭐️ AI LinkedIn Profile Optimization ⭐️ ● Keyword Enhancement With an AI algorithm to analyze LinkedIn profiles, suggesting keywords to enhance visibility in recruiter searches. ● Title and Summary Recommendations Personalized title and summary suggestions are provided based on the user's industry and professional background, making the profile more appealing. ⭐️ AI Resume Building ⭐️ ● AI Resume Generator With our AI resume generator, you can automatically create a professional resume based on their LinkedIn profile within 10s, highlighting key skills and experiences. ● Template Selecting The extension offers many beautifully crafted resume templates, allowing users to choose one that suits their preferences.

4,8/566 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.3
 • Đã cập nhật
  1 tháng 3, 2024
 • Nhà cung cấp
  shaughnessybrynnleighu33
 • Kích thước
  1.66MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  shaughnessybrynnleighu33@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

ResumeGPT : AI Tự động tạo CV xin việc tốt nhất

5,0(12,1 N)

Tìm kiếm việc làm phù hợp bằng các công cụ AI của chúng tôi: Tự động điền đơn xin việc, Trình tạo CV & Thư xin việc hoàn hảo, Chấm…

LinkedRadar - LinkedIn Auto Connect Tool

4,8(236)

Find LinkedIn email & phone. And boost LinkedIn 60% invitation acceptance with AI-driven & profile-optimized invitation.

LinkedRadar - LinkedIn Headline Generator

5,0(19)

LinkedIn Headline Generator with Chat GPT-4. Boost profile visibility & attract job opportunities.

Trình tạo CV AI - Supawork AI

4,6(62)

Supawork AI - công cụ tạo CV bằng AI, biến đổi cách bạn tạo CV và tìm kiếm việc làm, tăng cơ hội để bạn có được công việc mơ ước.

Các ứng dụng của Google