AI Resume Builder - Supawork AI : Ai Resume Checker
Logo položky AI Resume Builder - Supawork AI : Ai Resume Checker

AI Resume Builder - Supawork AI : Ai Resume Checker

Vybrané
4,3(

31 hodnotení

)
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 3 – snímka obrazovky
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 3 – snímka obrazovky
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 3 – snímka obrazovky

Prehľad

Supawork AI - an AI Resume Builder tool, transform your resume making and job searching, and enhance your opportunity of landing…

Begin on your career journey with confidence using Supawork AI, the AI Resume Builder tool designed to Redesign your resume and approach your job search. Powerful enchance by AI (ChatGPT), Supawork AI helps you get closer to your dream job by improving your application in every way. Feature: ● AI Resume Builder Jumpstart your career with our AI Resume Builder, a sophisticated tool designed to construct and customize your resume. Supawork AI guides you through a step-by-step process, analyzing your experience and skills to generate a standout resume that catches employers’ eyes. ● AI Job Filter Navigating the job market is overwhelming, but not with Supawork AI's AI Job Filter. Simply input your preferences and qualifications to filter out irrelevant listings, focusing your search on the positions that truly suit you. ● AI Job Matching Handpick your next opportunity with ease. Our AI Job Matching system cross-references your unique profile with available job openings to recommend the roles where you’d excel. It’s like having a personal recruiter in your pocket. ● Job Keyword Finder Optimize your resume with the right terminology using our Job Keyword Finder. This feature analyzes job descriptions to identify industry-specific keywords, ensuring your resume speaks the language of employers. ● Job Tailored Resumes Create multiple, customized resumes for different job applications in a flash. Our AI helps you align your resume with the job description, increasing your chances of landing that interview. Job Search Metrics Stay informed about your job-hunting performance with our Job Search Metrics. Track applications sent, interviews secured, and more, so you can refine your strategy and keep improving. ● AI Cover Letters Craft impactful, personalized cover letters for each application without breaking a sweat. Supawork AI's AI Cover Letters tool uses the details from your resume to write compelling narratives that highlight why you're the perfect fit. ● Job Tracking Organize and monitor the status of your job applications with our Job Tracking feature. Never lose sight of your applications, follow-ups, and interview dates again. ● Resume Templates Access an assortment of professional Resume Templates, each designed to make a strong impression in different sectors. Whether you’re a creative or a corporate professional, we’ve got you covered. ● Application Autofill Speed up the application process with our Application Autofill. Save your details once and let Supawork AI take care of the rest, accurately filling in your information on job application forms. ● Resume Scoring Measure your resume’s effectiveness with our Resume Scoring feature. Get instant feedback on how your resume stacks up against job criteria and industry standards, so you can make the necessary tweaks to stand out.

4,3 z 531 hodnotení

Google recenzie neoveruje. Ďalšie informácie o výsledkoch a recenziách

Podrobnosti

 • Verzia
  2.1.1
 • Aktualizované
  16. mája 2024
 • Od vývojára
  noahabigail365
 • Veľkosť
  1.23MiB
 • Jazyky
  Jazyky: 55
 • Vývojár
  E-mail
  noahabigail365@gmail.com
 • Neobchodný subjekt
  Tento vývojár sa neidentifikoval ako obchodník. Upozorňujeme, že práva spotrebiteľov v Európskej únii sa nevzťahujú na zmluvy uzavreté medzi vami a týmto vývojárom.

Ochrana súkromia

Vývojár zverejnil, že nebude zhromažďovať ani používať vaše údaje. Viac sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia daného vývojára.

Tento vývojár vyhlasuje, že vaše údaje:

 • sa nepredávajú tretím stranám mimo schválených prípadov použitia,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na účely, ktoré nesúvisia so základnou funkciou položky,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na zisťovanie úverovej bonity ani na účely poskytovania úverov.

Podpora

Podobné

YouTube Summary with ChatGPT - Unlimited Generator

4,5(51)

YouTube videos transcript and summary with Chat GPT Open AI. Easily copy responses of ChatGPT.

VidSummize - AI YouTube Summary with Chat GPT

3,2(36)

Let ChatGPT watch YouTube videos for you, stop wasting time and harness the power of artificial intelligence to make you more…

ChatGPT Assistant For Reddit

4,2(13)

This is an Open-AI ChatGPT powerful tool to give you the AI magic on Reddit for marketing promotion.

YouTube Comment Summary with ChatGPT OpenAI

3,5(14)

Summarize comments on YT videos with one click and quickly obtain core feedback and key issues.

ChatGPT for YouTube Video Summary

4,1(205)

YouTube videos transcript and subtitles with Chat GPT Open AI. Easily copy responses of ChatGPT.

ChatGPT for YouTube

2,9(64)

Get YouTube Summary with ChatGPT in seconds and let you quickly get the content of the video, save time and learn quicker.

ChatGPT Assistant For Pinterest

4,6(10)

This is an Open-AI ChatGPT powerful tool to give you the AI magic on Pinterest for marketing promotion.

AI Linkedin Headshot Generator - Supawork AI

4,5(43)

Generate 4K HD headshots for your resume with the AI headshot generator from Supawork AI, and kickstart your new career.

Transcribe YouTube Videos - YTScribe

3,8(256)

Watch More Videos Faster. Get Instant Transcriptions of Your Favourite YouTube Videos. 5 Reasons You Will Love YT Scribe: -->…

YouTube Summary with ChatGPT & Claude

4,1(658)

Summarize YouTube videos, web articles, and PDFs to save time, powered by ChatGPT (OpenAI) and Claude (Anthropic).

Bing Chat: Chat GPT

4,2(613)

Zhrňte akúkoľvek webovú stránku alebo video na Youtube pomocou ChatGPT a ušetrite čas. Získajte súhrn značky Chat GPT. Súhrny GPT-4.

Výmena tvárí – nástroj na výmenu tvárí s AI

5,0(15)

Nahrajte fotografie alebo videá na výmenu tvárí. Vymeňte akúkoľvek tvár na fotografii a videu. Jednoducho generujte magické…

YouTube Summary with ChatGPT - Unlimited Generator

4,5(51)

YouTube videos transcript and summary with Chat GPT Open AI. Easily copy responses of ChatGPT.

VidSummize - AI YouTube Summary with Chat GPT

3,2(36)

Let ChatGPT watch YouTube videos for you, stop wasting time and harness the power of artificial intelligence to make you more…

ChatGPT Assistant For Reddit

4,2(13)

This is an Open-AI ChatGPT powerful tool to give you the AI magic on Reddit for marketing promotion.

YouTube Comment Summary with ChatGPT OpenAI

3,5(14)

Summarize comments on YT videos with one click and quickly obtain core feedback and key issues.

ChatGPT for YouTube Video Summary

4,1(205)

YouTube videos transcript and subtitles with Chat GPT Open AI. Easily copy responses of ChatGPT.

ChatGPT for YouTube

2,9(64)

Get YouTube Summary with ChatGPT in seconds and let you quickly get the content of the video, save time and learn quicker.

ChatGPT Assistant For Pinterest

4,6(10)

This is an Open-AI ChatGPT powerful tool to give you the AI magic on Pinterest for marketing promotion.

AI Linkedin Headshot Generator - Supawork AI

4,5(43)

Generate 4K HD headshots for your resume with the AI headshot generator from Supawork AI, and kickstart your new career.

Aplikácie Googlu