AgentCASH - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

AgentCASH is a new, simpler and more affordable mobile payment system that allows you to accept card or cash payments any place,…

AgentCASH is a new, simpler and more affordable mobile payment system that allows you to accept card or cash payments any place, any time. AgentCASH runs on any Android phone or tablet and, with the addition of a card reader, turns it into a complete mobile POS system for small and medium businesses at a fair flat-rate price, no additional hardware necessary. With AgentCASH, you can: - add, edit and organise all your products or services into a neat, clean and visually informative folder system - quickly setup shopping carts and add discounts - charge cash or MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron or V PAY debit or credit cards - print receipts or issue them by e-mail and text messages - keep track of all your customers and transactions and issue refunds - monitor the general state of your business in the AgentCASH dashboard utility that reports all relevant data through clean, understandable graphs and charts Pricing model (for EU countries): 2.49% of each card transaction, no matter which card. And that's all you pay. Every time you swipe a card, we get 2.49% of the transaction amount, no matter which make or model card you use. Everything else goes to your account in weekly or monthly payments, depending on what suits you better. That's a flat-rate price and that's all we will ask for - no charge for registration, no monthly rates, no charge for activation or inactivity, no penalties for cancelling.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.7.11
 • Đã cập nhật
  5 tháng 1, 2016
 • Nhà cung cấp
  Agent Cash Ltd
 • Kích thước
  7.35MiB
 • Ngôn ngữ
  48 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google