Adobe Spark
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Adobe Spark

Adobe Spark

spark.adobe.com
3,4(

21 lượt xếp hạng

)
100.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Impactful graphics, web stories, and videos

“Amazed at the simplicity!” Create beautiful visual content, no design experience required. Select from best-in-class themes, layouts, typography, and thousands of free photos and icons. Add your own text, photos, or video clips to help convey your message. Easily share your creation via social, your website, blog, email, or text to impress colleagues, teachers, friends, or the world.

3,4/521 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.0.0.2
 • Đã cập nhật
  19 tháng 1, 2017
 • Kích thước
  3.93KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Adobe, Inc
  345 Park Ave San Jose, CA 95110 US
  Trang web
  Email
  mobileadobe@gmail.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google