Adblock cho YouTube ™
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Nhận thức về quyền riêng tư, Adblock an toàn cho YouTube ™. Chặn quảng cáo trên YouTube.com.

-Are you tired of YouTube being constantly littered with ads? Do you feel like it interrupts your viewing experience and makes following a video almost impossible? Well, now there is a solution to this problem. -Introducing the Chrome extension Ads Blocker! This extension offers users the power to block annoying ads on Youtube videos. It blocks out pre-rolls, bumper ads, overlay ads, mid-rolls and post-rolls. You can enjoy an ad-free streaming experience without any distractions. Read on to find out more about how this extension works and what features it has. -Contain a button about this adblock recommendation! You tube skip video intro If you are someone who hates those pesky video ads that play before your YouTube video, then you will be happy to know there is a nifty little Chrome extension that can block them for you. Ads Blocker is a free extension that blocks all pre-roll and mid-roll video ads on YouTube. It also blocks those annoying banner ads that show up on the sides of videos. Contain a button about this adblock recommendation! If you are looking for a way to get rid of those pesky ads on YouTube, then look no further than the extension for Chrome! This extension will block all ads on , so that you can enjoy your videos without having to worry about being interrupted by advertisements. Adblock for Youtube™ is a content filtering and ad blocking browser With this extension, you can easily block unwanted content and ads on Youtube, so that you can focus on the videos you want to watch. Adblock for Youtube also allows you to customize your blocking settings, so that you can block only the content and ads that you don't want to see. Blocks all banner ads Best way to block all banner ads on YouTube. It works by automatically hiding all banner ads from videos. This makes watching videos much more enjoyable, and it also helps to improve your battery life when watching videos on your computer device.

4,7/560 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Dân Thường Người11 thg 12, 2023

Bị Google Chrome xếp vào phần mở rộng không an toàn, nên không vào được trang chủ YT (https://www.youtube.com).

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Ty Pe10 thg 10, 2023

rất bỏ ích xin cám ơn

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Pham Muon6 thg 4, 2023

Khá hay

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.5
 • Đã cập nhật
  21 tháng 3, 2024
 • Nhà cung cấp
  proittulcea
 • Kích thước
  667KiB
 • Ngôn ngữ
  46 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  tilcea
  isaccei nr 100 Tulcea 820127 RO
  Email
  proittulcea@gmail.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có thể bạn cũng thích…

AdBlock — block ads across the web

4,5(288,3 N)

Block pop-ups and intrusive ads across YouTube, Facebook, and your favorite websites with AdBlock – a trusted ad blocker worldwide.

YouBlock - Youtube Video Ads Blocker

4,4(11)

Skips instantly video ads and banners on YouTube

AdBlocker Pro - Adblock for YouTube™

4,4(822)

Remove video ads from Youtube. Completely block annoying ads, pop-ups & intrusive trackers.

AdBlock U - Ad Blocker for Youtube

4,6(10)

Removes and skip all ads on YouTube™ undetected. Fast and reliable.

Các ứng dụng của Google