Adblock cho YouTube™ — best adblocker
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Adblock cho YouTube™ — best adblocker

Adblock cho YouTube™ — best adblocker

www.downloadhub.cloud
Nổi bật
4,7(

33 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Nhận thức về quyền riêng tư, Adblock an toàn cho YouTube ™. Chặn quảng cáo trên YouTube.com.

You can understand what this extension does by looking at the name. If you don't understand then let's say, this extension helps to keep you away from various advertisements on YouTube. You can turn this extension on and off whenever you want to turn off and on your YouTube ads or advertisements. This extension has a disable button with which you can stop the extension. The best feature of this extension is that it will also show you how much time this extension has saved you from advertisements. So don't delay and download this extension soon it will keep you away from YouTube app for free and you don't have to pay any money for it. 1. Blocks video ads or advertisements during videos on YouTube. 2. Blocks various banner ads on YouTube. 3. Blocks suggested videos on YouTube. 4. YouTube blocks sponsored advertisements. 5. Avoid various sponsorship ads or banner ads and suggest advertisements on YouTube. 6. This extension will keep you away from YouTube advertisements. 7. Very lite and easy to use Extension. You will find thousands of extensions of this name in the market but the original extension of this name is this. If you don't believe it, you can try it. I am sure once you use the tension you will understand that it is the original extension that will help you to stay away from various advertisements on YouTube. Everyone uses this name of Ads Block for YouTube but the original extension is this. This extension keeps you away from various YouTube banner ads. Not only that, YouTube also keeps away from various sponsorships. You can turn this extension on and off whenever you want.It means you can turn YouTube ads off whenever you want and you can turn YouTube ads on.This extension keeps you away from the YouTube app.

4,7/533 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1
 • Đã cập nhật
  22 tháng 4, 2024
 • Kích thước
  399KiB
 • Ngôn ngữ
  49 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  hemantagayen931@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

TubeBlock - Adblock for Youtube

3,9(174)

Say Goodbye to Annoying Ads with TubeBlock Adblock for Youtube

Adblockand Ad Skip for YouTube

4,7(3)

Revolutionary ad blocker for a seamless YouTube experience. Eliminates all pesky ads within embedded YouTube content.

Autoskip for Youtube ™ Ads

4,9(4,7 N)

Tự động nhấp vào nút Bỏ qua trên Quảng cáo Video YT

Adblock for Youtube

3,9(645)

Adblock effectively block ads on all websites in Chrome. Stop popup, banners, pre-roll. Powerful adblock, ad bloker free, youtube…

Adblock cho YouTube ™

4,8(1,5 N)

Nhận thức về quyền riêng tư, Adblock an toàn cho YouTube ™. Chặn quảng cáo trên YouTube.com.

Video Ads Blocker in Youtube™

3,8(5)

Let YouTube no ads. Auto skip ads when watching YouTube videos.

Adblock for Youtube

4,1(1,3 N)

Powerful adblock, ad bloker free, youtube adblock, adblock plus, adblock chrome, adblock browser, best ad blocker, facebook adblock.

SkipAd - Ad Block & Auto Ad Skip on YouTube

4,5(873)

App skips Ads automatically. Automatically skips ads in 5 seconds, Hides Ad Banner. Locks Pre-roll. Youtube adblock

Adblock for Youtube

4,3(486)

Block all ads from YouTube with ease! Utilize the power of YouTube Adblocker, AdBlock Plus, and Adblock for YouTube to quickly…

Adblock - adblocker for Youtube

4,1(455)

Adblock tool to block ads on social websites YouTube, Facebook, Twitch. Adblocker effectively removes ads on all websites.

Block ads on YouTube

4,8(2,8 N)

Eliminate all ads from YouTube with ease! Utilize the power of YouTube AdBlocker, AdBlock Plus, and AdBlock for YouTube to quickly…

Ads Blocker for Youtube™

3,0(2)

Loại bỏ tất cả các quảng cáo và biểu ngữ khó chịu khỏi YouTube!

TubeBlock - Adblock for Youtube

3,9(174)

Say Goodbye to Annoying Ads with TubeBlock Adblock for Youtube

Adblockand Ad Skip for YouTube

4,7(3)

Revolutionary ad blocker for a seamless YouTube experience. Eliminates all pesky ads within embedded YouTube content.

Autoskip for Youtube ™ Ads

4,9(4,7 N)

Tự động nhấp vào nút Bỏ qua trên Quảng cáo Video YT

Adblock for Youtube

3,9(645)

Adblock effectively block ads on all websites in Chrome. Stop popup, banners, pre-roll. Powerful adblock, ad bloker free, youtube…

Adblock cho YouTube ™

4,8(1,5 N)

Nhận thức về quyền riêng tư, Adblock an toàn cho YouTube ™. Chặn quảng cáo trên YouTube.com.

Video Ads Blocker in Youtube™

3,8(5)

Let YouTube no ads. Auto skip ads when watching YouTube videos.

Adblock for Youtube

4,1(1,3 N)

Powerful adblock, ad bloker free, youtube adblock, adblock plus, adblock chrome, adblock browser, best ad blocker, facebook adblock.

SkipAd - Ad Block & Auto Ad Skip on YouTube

4,5(873)

App skips Ads automatically. Automatically skips ads in 5 seconds, Hides Ad Banner. Locks Pre-roll. Youtube adblock

Các ứng dụng của Google