🍦 ปาป้าสคูปส์ ของแท้ - ความสำเร็จที่หวานหวาน! - Chrome เว็บสโตร์
ภาพหน้าจอของสื่อ 1

ภาพรวม

เล่น Papa's Scooperia Original เป็นส่วนขยายของ Chrome - ยังสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ลองเล่นเดี๋ยวนี้!

🍦 Papa's Scoop. Original - Sweet Success! 🌟 Welcome to Papa's Scoop. Original, where sweet success is just a scoop away! Dive into the delightful world of ice cream mastery, crafting scrumptious treats and serving up smiles. Customize your creations, manage your scoop shop, and embark on a journey filled with endless sweetness. 🎉 🏆 Scoop to Success: Become the ultimate scoop master as you create mouthwatering ice cream delights. Craft custom sundaes that leave customers craving for more. 🍨 Customize Every Bite: Personalize your ice cream with a variety of flavors, toppings, and drizzles. From classic favorites to unique creations, the choices are as vast as your imagination. 🚀 Upgrade Your Scoop Shop: Elevate your business with smart upgrades. Invest in new equipment, trendy decorations, and unlock achievements as you transform your shop into an ice cream haven. 🌈 Seasonal Surprises: Celebrate the changing seasons with special treats and decorations. From summer sundaes to winter wonders, keep the excitement alive with limited-time events. 👩‍🍳 Meet Your Customers: Interact with a diverse cast of characters, each with their own preferences. Get to know your customers, serve them joyfully, and watch your loyal fanbase grow. 🎮 Mini-Games and Challenges: Take a break from scooping and enjoy engaging mini-games. Earn extra rewards and tackle challenges to keep the fun flowing. 🎶 Cheerful Atmosphere: Immerse yourself in a vibrant and cheerful atmosphere. From catchy tunes to delightful visuals, Papa's Scoop. Original creates an experience that's as joyful as the ice cream it serves. Savor the sweet taste of success in Papa's Scoop. Original - where every scoop is a celebration, and your scoop shop is destined for greatness! Are you ready to embark on a journey of sugary delights? 🍦✨ Play more games on the top-left menu.

5 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 4 รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รายละเอียด

 • รุ่น
  1.1.0
 • อัปเดตแล้ว
  28 มกราคม 2567
 • ขนาด
  29.96MiB
 • ภาษา
  38 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  เว็บไซต์
  อีเมล
  retrobowlofficial2024@gmail.com
 • ไม่ใช่ผู้ค้า
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้า สำหรับผู้บริโภคในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าสิทธิของผู้บริโภคไม่มีผลกับสัญญาระหว่างคุณกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้

ความเป็นส่วนตัว

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปิดเผยว่าจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

สนับสนุน

โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หากมีข้อสงสัย ต้องการขอคำแนะนำ หรือพบปัญหาใดๆ

คุณอาจชอบเนื้อหาต่อไปนี้ด้วย…

Helix Fruit Jump Arcade Game

4.9(9)

Play Helix Fruit Jump Arcade Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

2048 Cupcakes Game

5.0(9)

Play 2048 Cupcakes Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Babysitter Daycare Mania Game

5.0(10)

Play Babysitter Daycare Mania Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4.9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

แอป Google