ፆት እዩ።
ንጥል ሚዲያ 1 ቅጽበታዊ ገፅ ዕይታ

ማጠቃለያ

በዚህ ጽሑፍ ያሉትን ዓላማ ለመሳል እናመሰግናለን። 40+ ቋንቋዎችን ይዘት ይጨምሩ።

🎙️ Our Text to Voice Generator leverages advanced AI Text to Speech technology to convert any written text into spoken words. Simply highlight the text you wish to hear, and let the extension do the rest. It's perfect for: 1️⃣ Reading long articles without straining your eyes. 2️⃣ Listening to your favorite blogs or news while multitasking. 3️⃣ Assisting those with reading difficulties or visual impairments. 📲Our text to speech app is more than just a text reader. Perfect for anyone who prefers auditory learning or needs a hands-free reading alternative. 🔹 Wide Range of Voices: Choose from a variety of male and female voices to find the perfect match for your content. 🔹 Multilingual Support: Our extension supports multiple languages, making it your go-to free text to voice generator for global use. 🔹 Easy Integration: Seamlessly integrate with online articles and documents, transforming them into audible formats with our free text to speech service online. 🔹 Customizable Reading Speed: Adjust the reading speed to suit your listening preference, ensuring a comfortable and personalized experience. 🔹 Highlighting Text: Follow along with highlighted text as it's read aloud, enhancing comprehension and retention. 📖 While developing our AI reader, we are constantly improving the quality of voices, making them more life-like and natural to improve your read-out-loud experience. How It Works: ✨ Simply highlight the text you want to convert. 🖱️ Right-click and select "convert text to voice" from the context menu. 🎙️ Choose your preferred voice and playback speed. 🛋️ Sit back and listen as the extension reads the text to you. 🗣️Wide Range of Voices and Languages. Our text to speech functionality of our extension offers a diverse selection of voices for various languages. Whether it's for personal enjoyment or professional use, our extension caters to everyone's needs as a perfect voice reader. 🖥️User-Friendly Interface. We've designed our AI text to voice generator extension with simplicity and efficiency in mind. The user-friendly interface ensures that everyone can navigate and use the extension effortlessly, regardless of technical expertise. 📚Educational and Professional Benefits. Our extension is not just a robot voice generator; it's a versatile tool that supports various educational and professional activities: Enhance language learning by listening to pronunciation. Review documents and emails by hearing them read aloud. Provide reading assistance to students with learning disabilities. 🌐Seamless Integration and Online Compatibility Our free online text to speech extension seamlessly integrates with your browser, allowing you to convert text to audio on any webpage. Whether it's online articles, pdfs or emails, our extension has got you covered. ⚙️Customizable Settings for Optimal Listening Our text to audio app allows you to adjust the reading speed, voice type, and volume to match your listening preferences. Whether you like a slow, measured pace or a faster speed, our text to voice Generator has you covered. 🔒Privacy and Security We prioritize your privacy and security. Our extension does not store or have access to your personal data, ensuring that your information remains private and secure. Why Choose Our Text to Speech Reader? ➡️ Free online text to speech: Enjoy unlimited access to basic features without any costs. ➡️ AI text to voice generator: Leverage AI technology for natural and engaging voice outputs. ➡️ Text to audio free: Convert articles, emails, and documents into audio without any fees. ➡️ Online reading made simple: Transform web pages into spoken word for easy consumption. ➡️ Accessibility features: Enhance your browsing experience, especially for those with reading difficulties. 🚀Install Text to Voice Generator right now. 🌟Transform your reading experience with our AI-powered Text to Voice Generator. From the casual reader to the dedicated professional, this tool is designed to meet a variety of needs and preferences. Say goodbye to traditional reading and embrace the future of text to audio conversion. Install now and discover the convenience of having your own personal voice reader at your fingertips.

4.2 ከ510 የደረጃ ድልድሎች

Google ግምገማዎችን አያረጋግጥም። ስለውጤቶች እና ግምገማዎች የበለጠ ይወቁ።

ዝርዝሮች

 • ስሪት
  3.0.1
 • ተዘመኗል
  3 ኤፕሪል 2024
 • መጠን
  776KiB
 • ቋንቋዎች
  52 ቋንቋዎች
 • ገንቢ
  ኢሜይል
  maxim.severin@gmail.com
 • ነጋዴ-ያልሆነ
  ይህ ገንቢ ራሱን እንደ አንድ ነጋዴ አልለየም። በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ላሉ ሸማቾች እባክዎ የሸማቾች መብቶች በእርስዎ እና በዚህ ገንቢ መካከል ባሉ ውሎች ላይ እንደማይተገበሩ ልብ ይበሉ።

ግላዊነት

ገንቢው የእርስዎን ውሂብ እንደማይሰበስብ ወይም እንደማይጠቀም ይፋ አውጥቷል። የበለጠ ለማወቅ የገንቢውን የግላዊነት መመሪያ ይመልከቱ።

ይህ ገንቢ የእርስዎ ውሂብ የሚከተሉትን መሆኑን አውጇል

 • ከጸደቁ የአጠቃቀም ሁኔታዎች ውጭ ለሦስተኛ ወገኖች እየተሸጠ እንዳልሆነ ያውጃል።
 • ከንጥሉ ዋና ተግባር ጋር ላልተያያዙ ዓላማዎች ሥራ ላይ አለመዋል ወይም አለመተላለፍ
 • የብድር ብቁነትን ለማረጋገጥ ወይም ለብድር ዓላማዎች ሥራ ላይ አለመዋል ወይም አለመተላለፍ

ይህንንም ሊወዱት ይችላሉ…

TalkaType - Simple, Secure Web Dictation

5.0(8)

Use your voice to type on any website in real-time.

Revayz

5.0(5)

Revise text in any language, on any website.

Transcriber

4.2(8)

Phonetic transcription of web pages.

Comic Sans Everywhere

4.6(5)

Change every font on the website to Comic Sans.

Google መተግበሪያዎች