วิธีดาวน์โหลดโฆษณา Tiktok จากสมุดโฆษณา Tiktok โดยไม่มีลายน้ำ - Chrome เว็บสโตร์
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพปกวิดีโอของรายการ
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพปกวิดีโอของรายการ
ภาพปกวิดีโอของรายการ
ภาพหน้าจอของสื่อ 2

ภาพรวม

วิธีดาวน์โหลดโฆษณา Tiktok จากสมุดโฆษณา Tiktok โดยไม่มีลายน้ำ

Download TikTok ads without watermarks in 3 Easy Steps: Download and Pin Download TikTok Ads Without Watermarks Extension to the toolbar. 2: Click on the extension icon in the Chrome toolbar and enter your key. Go to the TikTok Creative Center. 3: Hover over the ad video and click on the download button to download your video without a watermark. Remove watermark from TikTok ads Save TikTok ads without watermark TikTok ad downloader TikTok Creative Center video downloader One-click TikTok ad downloader Free TikTok ad downloader Download Tiktok Ad Videos from Tiktok Creative Center with 1 Click and without Watermark! Download TikTok Ads Without Watermarks Extension is the ultimate solution to download Ad videos with 1Click and without Watermark! Get ahead of competition and get as many creatives as you want using Download TikTok Ads Without Watermarks Extension! Get your key at: Tiknomark.com ✅How to use: - Pin the extension to the toolbar -Click on the extension icon in chrome toolbar -Enter your Key - Go to Tiktok Creative Center - Hover over the ad video and click on the download button to download your video without watermark! -Enjoy Ad Videos with No Watermark and with 1 Click ✅ Features: - Easy to use: Download TikTok Ads Without Watermarks Extension- to save ads from Tiktok Ad Library without watermark with 1 click. - Simply go to the Creative Center and download any ad video. - Friendly interface: Quickly show TT ads video instantly. ✅ With Download TikTok Ads Without Watermarks extension You can: Download TikTok ads video from Creative Center without watermark in one click Planning and researching your next Ad Campaign and UGC Influencer outreach / content isn't easy. That's why the best Content Creators, Social Media Managers, Agencies, Influencers, and Media Publishers. use Download TikTok Ads Without Watermarks extension to help their TT Ad Campaigns and Influencer UGC content creation, as well as their team members better find high quality ad videos for video editing. Why spend hours sorting through, searching for ad videos, and screen recording your favorite video ads when you can just use Download TikTok Ads Without Watermarks extension? Our 1 click button helps you make sense of all the confusing search for ad videos and helps you get Ad Creatives that work! Download TikTok Ads Without Watermarks extension for Chrome is a powerful tool that lets every TikTok creator better leverage Tiktok Creative Center Ad Library, without all the stress and frustration. Creating a TT Strategy has never been easier. ------------------------------------------------------------- Unlock the full potential of your scaling with our advanced Tool. Support: Have any questions or feedback? Please get in touch with our support team at tiknomark.com IMPORTANT: If you are working on your next TikTok Ad Campaign, Download TikTok Ads Without Watermarks extension definitely a type of extension you were looking for. Looking to save time and boost efficiency in your website copywriting and ranking efforts? Look no further than Download TikTok Ads Without Watermarks extension, Download Tiktok Ad Videos without Watermark and with One Click! With this Chrome Extension, you can free your hands from repetitive tasks and focus on creating high-quality content that will drive traffic to your site. It's the go-to tool for Content Creators, Social Media Managers, Agencies, Influencers, and Media Publishers who want to take their website to the next level. Try it today and see the results for yourself! This is the best TikTok ads video downloader tool, it is lightweight, simple and easy to use. Add it now to help you double the efficiency. NOTE: TikTok is a trademark of Bytedance, registered in the U.S. and other countries. This is an independent project and has no relationship to TikTok or DouYin Group

5 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 1 รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รายละเอียด

 • รุ่น
  1.2.1
 • อัปเดตแล้ว
  22 พฤศจิกายน 2566
 • นำเสนอโดย
  TikNoMark
 • ขนาด
  4.27MiB
 • ภาษา
  35 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  TikNoMark
  USA Arizona, AZ 85013 US
  อีเมล
  tiknomark@gmail.com
 • ผู้ค้า
  นักพัฒนาแอปรายนี้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้าตามคำจำกัดความของสหภาพยุโรป

ความเป็นส่วนตัว

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปิดเผยว่าจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

สนับสนุน

คุณอาจชอบเนื้อหาต่อไปนี้ด้วย…

Twitter video downloader

4.6(172)

Download twitter videos in best quality with one simple click

TikTok Download Buttons

4.4(42)

Adds download buttons to TikTok videos

Denote - Ad Finder & Sort for Facebook and TikTok

4.4(25)

Save ads from TikTok and Facebook Ad Library. Organize and Manage them with team.

TikTok Chrome Video Saver

4.5(235)

Choose our TikTok downloader for efficient video saving. Dowload TikTok videos to watch or repost them later.

แอป Google