ലളിതമായ കറുത്ത പുതിയ ടാബ്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

When you open a new tab there will be just a black page. Nobody can see what you open the most. And Black because it saves power…

When you open a new tab there will be just a black page. Nobody can see what you open the most. And Black because it saves power from the monitor.

5-ൽ 0റേറ്റിംഗുകളൊന്നുമില്ല

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.1
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2024, ജനുവരി 31
 • വലുപ്പം
  36.01KiB
 • ഭാഷകൾ
  55 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  cybamen+chrome@gmail.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

പിന്തുണ

ബന്ധപ്പെട്ടവ

ചുവപ്പും കറുപ്പും കഷ്ണങ്ങൾ

4.8(20)

ചുവപ്പും കറുപ്പും പുതിയ ടാബ് വാൾപേപ്പറുകൾ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ ടാബിനെ മനോഹരമായ ചുവപ്പും കറുപ്പും നിറമുള്ള പുതിയ ടാബ്…

Chrome Dark Mode - Dark Mode

4.6(69)

Enable Dark Mode for Chrome and protect your eyes with Dark Theme for nighttime and daily browsing. Utilize Dark Reader, Night…

Dark Theme for Instagram

4.4(35)

A classic dark theme for YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, and other popular websites. Use dark mode to care for your eyes.

ooiyukari

0.0(0)

Chromeからローカルアプリを実行したり、選択文字列を渡したりすることができます。本拡張単体では成立しません。

滑らかな日本語フォント化

4.4(8)

滑らかな日本語フォントに置き換えることでフォントの視認性を改善する拡張機能です

Chrome Dark Theme

4.8(339)

Night Shift – Reduce eye strain by using night shift to change all websites to a dark theme and adjust the screen brightness.

New Window Setup

5.0(1)

Do you use multiple monitors? This extension will force new windows into one of them.

Death To _blank

4.5(73)

Keeps links from opening new tabs by removing the _blank attribute

Bookmarks@newtab

0.0(0)

A new tab page that displays your bookmarks.

Dark Moder - Dark Reader for Сhrome

5.0(2)

Dark Moder: Chrome extension for seamless dark and light mode switching. Elevate your browsing!

Google- നായുള്ള ഇരുണ്ട മോഡ് Custom ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കലിനൊപ്പം

4.2(11)

Google ™ ഇരുണ്ടതാക്കുക, ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിറങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കുക

GitHub Dark Theme - GitHub Dark

4.6(659)

GitHub Dark Mode in Chrome browser. Enable Dark Mode, dark theme and dark reader for Chrome, FB, Youtube. Dark theme for Everyone,…

ചുവപ്പും കറുപ്പും കഷ്ണങ്ങൾ

4.8(20)

ചുവപ്പും കറുപ്പും പുതിയ ടാബ് വാൾപേപ്പറുകൾ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ ടാബിനെ മനോഹരമായ ചുവപ്പും കറുപ്പും നിറമുള്ള പുതിയ ടാബ്…

Chrome Dark Mode - Dark Mode

4.6(69)

Enable Dark Mode for Chrome and protect your eyes with Dark Theme for nighttime and daily browsing. Utilize Dark Reader, Night…

Dark Theme for Instagram

4.4(35)

A classic dark theme for YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, and other popular websites. Use dark mode to care for your eyes.

ooiyukari

0.0(0)

Chromeからローカルアプリを実行したり、選択文字列を渡したりすることができます。本拡張単体では成立しません。

滑らかな日本語フォント化

4.4(8)

滑らかな日本語フォントに置き換えることでフォントの視認性を改善する拡張機能です

Chrome Dark Theme

4.8(339)

Night Shift – Reduce eye strain by using night shift to change all websites to a dark theme and adjust the screen brightness.

New Window Setup

5.0(1)

Do you use multiple monitors? This extension will force new windows into one of them.

Death To _blank

4.5(73)

Keeps links from opening new tabs by removing the _blank attribute

Google ആപ്സ്