ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോ എക്‌സ്‌പോർട്ടർ
ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോ എക്‌സ്‌പോർട്ടർ എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോ എക്‌സ്‌പോർട്ടർ

letsfaster.com
വിപുലീകരണംടൂളുകൾ21 ഉപയോക്താക്കൾ
ഇനം മീഡിയ 4 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 4 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 4 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

നിങ്ങളുടെ Google ഫോട്ടോകളുടെ എല്ലാ വീഡിയോ ഡാറ്റയും ഒരു XLS/CSV ഫയലിലേക്ക് എക്‌സ്‌പോർട്ടുചെയ്യുക

🚀 Effortlessly export all your Google Photo's video info to XLS/CSV file. 🔧 How it Works: 1️⃣ Open an Google Photo videos search page. 2️⃣ Click open our extension, then click the Export button. 3️⃣ Done! Sit back and just wait a moment, let our extension handle the rest. 🔥 Key Features: 1️⃣ Export all your Google Photo's video info to XLS/CSV file. Data include: Video Date, Video Time, File Name, Video Mega Pixel, Video Size, Share URL, Video URL. 💪 Take control of your video data management with Google Photos Exporter today! Note: This extension is an independent creation and is not affiliated with or endorsed by Google Photo❗️🔒

5-ൽ 0റേറ്റിംഗുകളൊന്നുമില്ല

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.0.2
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2024, ഫെബ്രുവരി 28
 • സവിശേഷതകൾ
  ആപ്പിനുള്ളിലെ വാങ്ങലുകൾ ഓഫർചെയ്യുന്നു
 • വലുപ്പം
  2.53MiB
 • ഭാഷകൾ
  48 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  extfaster001@gmail.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണവും ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോ എക്‌സ്‌പോർട്ടർ, ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും.

ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോ എക്‌സ്‌പോർട്ടർ ഇനിപ്പറയുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു:

വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനുതകുന്ന വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

പിന്തുണ

ബന്ധപ്പെട്ടവ

Export History/Bookmarks to JSON/CSV*/XLS*

3.1(69)

Allows to export Chrome history and bookmarks into JSON file, which can be converted to CSV/XLS/XLSX file at http://www.json-xls.com

Save Image To Google Photos

4.1(319)

Save Images to Google Photos with right click

Instagram Like Fast Scraper

5.0(3)

Like Export Tool for IG to Extract Instagram Likes and export to CSV with one click

AMZ Downloader - Amazon Videos and Images

3.3(18)

Downloads Amazon product and variations images and videos and exports links to CSV.

Follower Data Saver for IG

5.0(2)

An IG Export Tool to Extract Instagram follower and following and export to CSV with one click

Excel to Google Sheets

5.0(2)

Convert an Excel or CSV file into Google Sheets by dragging and dropping it into your browser

Save To Google Photos

4.2(6)

Save to Google Photos! Right click to save a picture.

Loox Reviews Exporter

5.0(1)

Scrape Loox reviews and export them from the Loox page to a CSV file.

Comment Exporter for IG

3.5(43)

Effortlessly extract Instagram contest participant details like usernames, profile links, text, etc. to spreadsheet using this…

Video Downloader for Instagram™

2.8(366)

The fastest and easiest way to save any video from Instagram.

Extract Links from PDF

0.0(0)

Extract Links and URL from PDF Files and export to CSV/Excel.

IGCommentsExport - Export Comment for IG

3.8(13)

Comment Export Tool for IG to Extract Instagram Comments and export to CSV with one click

Export History/Bookmarks to JSON/CSV*/XLS*

3.1(69)

Allows to export Chrome history and bookmarks into JSON file, which can be converted to CSV/XLS/XLSX file at http://www.json-xls.com

Save Image To Google Photos

4.1(319)

Save Images to Google Photos with right click

Instagram Like Fast Scraper

5.0(3)

Like Export Tool for IG to Extract Instagram Likes and export to CSV with one click

AMZ Downloader - Amazon Videos and Images

3.3(18)

Downloads Amazon product and variations images and videos and exports links to CSV.

Follower Data Saver for IG

5.0(2)

An IG Export Tool to Extract Instagram follower and following and export to CSV with one click

Excel to Google Sheets

5.0(2)

Convert an Excel or CSV file into Google Sheets by dragging and dropping it into your browser

Save To Google Photos

4.2(6)

Save to Google Photos! Right click to save a picture.

Loox Reviews Exporter

5.0(1)

Scrape Loox reviews and export them from the Loox page to a CSV file.

Google ആപ്സ്