ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿ - Chrome ವೆಬ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಅವಲೋಕನ

ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿ.

Organize All Tasks with a TO DO LIST It's time to update and keep track of your daily tasks with the Best To Do List. On Chrome, this tool makes managing your routine and tasks a breeze. While marking off the items on your list, you can work and watch your task list in Chrome. What Is A To Do List? To Do List is a free tool that assists you in organizing your daily job. It's effortless to use because you can update and verify it on Chrome simultaneously. Simply clicking on the extension icon will bring up your task list, where you may add new activities, remove or tick those that have been done, and modify existing assignments. Hence, we designed this essential tool to assist you in staying organized and completing projects on time. Additionally, there are various options that you can utilize to organize your work. Simply install and click the icon in the toolbar to use the To-Do List. Features of To Do List Extension: >>> This tool makes it simple to add and remove tasks or objects. All new tasks will appear in a logical, sequential order. You will be able to keep track of your schedule in the simplest method imaginable. >>> Adding items to this To Do List is as simple as breathing. This tool is both free and straightforward to use. You can be reminded of all your tasks in your Chrome browser and check your task list. >>> You can make changes to any task you've entered. You can amend the task you entered if you want to change it. >>> Each task added to this list will have a check box next to it. Simply click the checkbox next to a task on the list to check it off. This extension will show you how many tasks you have completed at the bottom of the List. >>> The things that have been completed can be easily removed from this extension. There will be a cross at the end of each row. Therefore, you can simply click on the cross to delete that task. >>> This extension is entirely safe to use. There are no requirements for registration, and there are no restrictions on how you can use it. We respect your privacy and do not keep or use any of your To Do List information. How to use this To Do List Extension? >>> Install this extension by going to this website and clicking the "ADD TO CHROME" button. >>> Add the extension icon to your browser's toolbar. >>> Finally, click on the extension icon and start using the list to organize your tasks. Disclosure/Consent: By using To Do List, you accept our Terms of Use and Privacy Policy. This extension is designed to maintain high-quality service and manage server costs effectively. As part of our efforts to sustain our operations, we may earn affiliate commissions on purchases via our extension. Thank you for choosing To Do List. We are committed to continually improving your online experience.

5 ರಲ್ಲಿ 511 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವರಗಳು

 • ಆವೃತ್ತಿ
  1.0.1
 • ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  ಮೇ 2, 2024
 • ಒದಗಿಸಿದವರು
  Extension Master
 • ಗಾತ್ರ
  124KiB
 • ಭಾಷೆಗಳು
  54 ಭಾಷೆಗಳು
 • ಡೆವಲಪರ್
  ಇಮೇಲ್
  basicextensionhelp@gmail.com
 • ವರ್ತಕರಲ್ಲ
  ಈ ಡೆವಲಪರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಡೆವಲಪರ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

 • ಅನುಮೋದಿತ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಐಟಂನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಬೆಂಬಲ

ಸಂಬಂಧಿತ

Simple To-Do List

4.4(127)

Simple and minimalistic extension for task management.

Tasks - To do & task list by Workona

4.9(107)

The best task list for work in the browser.

MyTasks - A very simple to do list.

5.0(3)

A very simple to do list. - Powered by Myclick

Smart Home - To Do List and Bookmarks

5.0(2)

Smart home is the simple solution for your productivity. It brings all your important URL(s) and to do list in one place!

Tasks To-Do

4.8(31)

Easily manage to-do task lists in your Chrome

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿ

4.6(7)

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿ - ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್

Online To-do App

5.0(1)

Effortlessly manage tasks with our quick, user-friendly online to-do list – no signup required.

DoTab: The Minimalist New Tab To-Do List

5.0(1)

Remember everything, stay on track, and actually use your to-do list.

Tiny Tasks: a modern to-do list app

4.9(8)

Tiny Tasks is a simple and fast to-do extension to help you stay organized.

To-Do List

0.0(0)

Manage your tasks with ease as you work!

To do list - Keep it simple

5.0(10)

Just a simple to do list extension with a simple design.

Todo List

5.0(7)

This extension helps to make TODO list

Simple To-Do List

4.4(127)

Simple and minimalistic extension for task management.

Tasks - To do & task list by Workona

4.9(107)

The best task list for work in the browser.

MyTasks - A very simple to do list.

5.0(3)

A very simple to do list. - Powered by Myclick

Smart Home - To Do List and Bookmarks

5.0(2)

Smart home is the simple solution for your productivity. It brings all your important URL(s) and to do list in one place!

Tasks To-Do

4.8(31)

Easily manage to-do task lists in your Chrome

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿ

4.6(7)

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿ - ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್

Online To-do App

5.0(1)

Effortlessly manage tasks with our quick, user-friendly online to-do list – no signup required.

DoTab: The Minimalist New Tab To-Do List

5.0(1)

Remember everything, stay on track, and actually use your to-do list.

Google Apps