ಫ್ಯಾನ್‌ಕೋಡ್ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್ - Chrome ವೆಬ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಅವಲೋಕನ

ಫ್ಯಾನ್‌ಕೋಡ್ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ! ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ Fancode.com ನಲ್ಲಿ…

Fancode Ad Blocker: Uninterrupted Sports Streaming on Fancode.com Experience sports like never before with Fancode Ad Blocker, the ultimate Chrome extension designed to enhance your viewing on Fancode.com. This powerful, unofficial extension blocks all types of advertisements, ensuring that you can enjoy live sports, match highlights, and expert analysis without any disruptions. Why Choose Fancode Ad Blocker? 1. Seamless Sports Viewing: Fancode Ad Blocker removes all forms of ads from your live sports streaming, match replays, and analyses on Fancode.com, allowing you to stay focused on the game without any annoying interruptions. 2. Tailored for Fancode.com: Developed specifically for Fancode, this extension offers flawless integration, providing a smooth and consistent ad-free experience tailored to the needs of sports fans. 3. Easy to Use: With just a simple click, you can activate or deactivate ad blocking. Fancode Ad Blocker is designed for ease, making it accessible for everyone—no technical expertise required. 4. Regularly Updated: Our commitment to sports fans is strong. We regularly update the Fancode Ad Blocker to keep pace with Fancode.com’s updates and new advertising strategies, ensuring that the ad blocker remains effective no matter what. Key Features of Fancode Ad Blocker: 1. Complete Ad Removal: Eliminate pre-roll, mid-game, and pop-up ads, creating a seamless viewing environment so you can enjoy sports without pauses. 2. Enhanced Streaming Speed: Enjoy faster loading times and smoother streaming by removing ads, which often consume a lot of bandwidth and slow down the experience. 3. Lightweight Performance: Fancode Ad Blocker runs quietly in the background, ensuring it doesn’t impact the performance of your device or your browsing speed. How to Use Fancode Ad Blocker: 1. Install the Extension: Simply add Fancode Ad Blocker from the Chrome Web Store to your browser. 2. Activate the Feature: Click on the extension icon in your browser to turn on the ad-blocking feature. 3. Watch Ad-Free: Head over to Fancode.com and watch your favorite sports without any interruptions. Enjoy Pure Sports with No Interruptions: Fancode Ad Blocker is here to revolutionize how you watch sports. Whether it’s cricket, football, basketball, or any other sport, enjoy it without the annoyance of ads. Fancode Ad Blocker ensures that your focus remains on the game, enhancing your experience with crystal-clear, uninterrupted streaming. Disclaimer: Fancode Ad Blocker is an independently developed extension and is not officially endorsed, affiliated, or associated with Fancode or its parent companies. This extension is designed solely to enhance the user experience on Fancode.com by blocking ads and does not claim any rights over the Fancode trademark or its content. Usage of this extension should comply with all applicable laws and the terms of service of Fancode.com.

5 ರಲ್ಲಿ 523 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವರಗಳು

 • ಆವೃತ್ತಿ
  0.0.1
 • ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  ಮೇ 8, 2024
 • ಒದಗಿಸಿದವರು
  Zee5 Ad Blocker
 • ಗಾತ್ರ
  51.01KiB
 • ಭಾಷೆಗಳು
  54 ಭಾಷೆಗಳು
 • ಡೆವಲಪರ್
  ಇಮೇಲ್
  soundclouddownloaderextension@gmail.com
 • ವರ್ತಕರಲ್ಲ
  ಈ ಡೆವಲಪರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಡೆವಲಪರ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

 • ಅನುಮೋದಿತ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಐಟಂನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಬೆಂಬಲ

ನಿಮಗೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು…

Stands AdBlocker

4.8(144.9ಸಾ)

AdBlock Stands: Ad Blocker for YouTube, Video Ads, Facebook, Website, Popup and More. Protect Your Browsing Experience for Free!

ಗೌಪ್ಯತೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್ - ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಉಚಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ

4.3(89)

ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ.ವೇಗವಾಗಿ, ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು…

AdBlocker Ultimate

4.8(53.7ಸಾ)

Free and improved AdBlocker. Completely remove ALL ads. No "acceptable" ads or whitelisted advertisers, block tracking and malware!

Youtube Adblock - Ad Skip for YouTube

4.2(598)

Powerful adblock, ad bloker free, youtube adblock, adblock plus, adblock chrome, adblock browser, best ad blocker, facebook…

Google Apps