సులభమైన స్క్రీన్‌షాట్ సాధనం - Chrome వెబ్ స్టోర్
ఐటెమ్ మీడియా 4 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 4 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 4 స్క్రీన్‌షాట్

సారాంశం

వెబ్ స్క్రీన్‌షాట్‌లను సులభంగా క్యాప్చర్ చేయండి, సవరించండి మరియు సేవ్ చేయండి. సులువు స్క్రీన్‌షాట్ సాధనం మీకు అవసరమైన వాటిని…

Capture entire websites or specific page elements effortlessly with our offline "Easy Screenshot Tool" extension – no registration required. Quickly edit your screenshots by cropping, adding arrows, text, or captions. Our "Easy Screenshot Tool" extension allows you to make full-page or partial captures with options for further editing, downloading, or adding text. Launch the app directly from your browser by clicking the extension icon, saving you valuable time. Choose between capturing the entire page or a selected portion without dealing with additional windows. No need to waste time navigating through unnecessary pages – simply click the extension icon to select your capture preferences. Whether you're reporting technical issues, creating product demos, or crafting how-to tutorials, here are reasons to opt for our "Easy Screenshot Tool" extension: ✔️ Capture the entire page, not just the visible or selected area. ✔️ One-click screenshot functionality. ✔️ Storage and processing without the need for a server. ✔️ Save PNG files or copy to the clipboard with a single click. ✔️ No login or registration required. ✔️ No restrictions on file size. ✔️ Edit and undo changes to your screenshot. ✔️ Add graphic and text elements, such as pointers, arrows, squares, and more. To use the "Easy Screenshot Tool," click on the extension icon in the upper right corner of your browser. Choose your capture option, and watch as the tool captures each part of the page, transferring the finished screenshot to a new tab. Here, you can edit the image and download it to your PC. Please note: Reload the page after installing the extension before attempting to take a screenshot (Chrome should initialize the extension for each page). Our "Easy Screenshot Tool" extension is free and user-friendly. If you find it useful, please consider giving us a 5-star rating!

5కు 0రేటింగ్‌లు లేవు

రివ్యూలను Google వెరిఫై చేయదు. ఫలితాలు, రివ్యూల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

వివరాలు

 • వెర్షన్
  1.1
 • అప్‌డేట్ చేసినది
  17 మార్చి, 2024
 • అందిస్తున్నది
  Mozamik Dev
 • సైజ్‌
  215KiB
 • భాషలు
  53 భాషలు
 • డెవలపర్
  ఈమెయిల్‌
  mozamikkarlik@gmail.com
 • నాన్-ట్రేడర్
  ఈ పబ్లిషర్, వారి గుర్తింపును ట్రేడర్ అని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని వినియోగదారుల విషయంలో, మీకు, ఈ డెవలపర్‌కు మధ్య జరిగే ఒప్పందాలకు వినియోగదారు హక్కులు వర్తించవని దయచేసి గమనించండి.

గోప్యత

మీ డేటాను కలెక్ట్ చేయమని, అలాగే ఉపయోగించమని డెవలపర్ బహిర్గతం చేశారు.

ఈ డెవలపర్, మీ డేటాకు సంబంధించి ఈ విషయాలను ప్రకటించారు:

 • వినియోగం ఆమోదించబడిన కేసులు తప్ప, ఇతర సందర్భాలలో థర్డ్-పార్టీలకు విక్రయించబడటం లేదు
 • ఐటెమ్ ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీతో సంబంధం లేని అవసరాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు
 • క్రెడిట్ యోగ్యత తెలుసుకోడానికి లేదా లెండింగ్ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు

మద్దతు

మీరు వీటిని కూడా ఇష్టపడవచ్చు…

Loom – Screen Recorder & Screen Capture

4.6(10.1వే)

Record your screen and camera with one click. Share that content in an instant with a link.

Screenshot Editor - Screenshot Tool

4.6(834)

Capture your screen with our powerful Screen Recorder and Screenshot Tool, and get the most out of your captures! Take full…

Screenshot

4.7(2.7వే)

Screenshot tool lets users capture and edit your screenshot and Video Capture. Screenshot Capture, screen recorder. Powerful…

Easy Screenshot - a Web Clipper

4.2(72)

all-in-on capturing tool for the visual part, the entire page, or a selective area with auto-scrolling and editing support

Google యాప్‌లు