వర్డ్ కౌంటర్ - Chrome వెబ్ స్టోర్
వర్డ్ కౌంటర్‌కు సంబంధించి ఐటెమ్ లోగో

వర్డ్ కౌంటర్

ఫీచర్ చేయబడినవి
4.3(

3 రేటింగ్‌లు

)

సారాంశం

పదాలు మరియు అక్షరాల సంఖ్యను కనుగొనడానికి వర్డ్ కౌంటర్ ఆన్‌లైన్ టూల్ చెకర్

Word count checker lets you quickly calculate the total number of words and characters in any document or text file. The word counter is a really helpful tool to count total words quickly. Key Features of Word Count Checker : >>Simple user-interface >>Calculates the total number of words >>Counts the total number of characters as well >>Easy to use word counter >>Completely free & secure to use Who Can Use Word Counter ? Word counter extension is frequently used by writers who must keep content length within a specified number of words. Here are some groups of people who can use Word Counter online. For Content Writers/SEO Experts: Most writing assignments are priced, assessed, and paid for using word count in mind. That is why it is essential to use a word counter tool to make this process easy. A Word count checker is crucial for blog content writers to keep their content within a specified number of words and for SEO analysts to accurately count the number of characters in meta titles and descriptions. For Content Marketers/Ad copy Writers: Word counter tool is also handy for content marketers. For example, if you're creating a social media post to promote your service or product, keeping track of the appropriate characters and word count for the platform is essential. When writing any ad copy, the word count limitations are more stringent. For Students: Word count checkers are helpful for students these days of online lectures and classes. Utilising a unique word count can assist students in completing their assignments within a fixed number of words. Install Word Counter Extension Now There are a lot of word count calculators available on the webstore, but you should try word count checker once because it is free & 100% accurate in counting the total number of words and characters. Update : >>Minor Bug fixes >>Resolved Youtube error >>Added a new feature to count stop words >>UI/UX changes

5కు 4.33 రేటింగ్‌లు

రివ్యూలను Google వెరిఫై చేయదు. ఫలితాలు, రివ్యూల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

వివరాలు

 • వెర్షన్
  1.0.1
 • అప్‌డేట్ చేసినది
  19 సెప్టెంబర్, 2022
 • అందిస్తున్నది
  Word Count checker
 • సైజ్‌
  111KiB
 • భాషలు
  54 భాషలు
 • డెవలపర్
  ఈమెయిల్‌
  extensiongadget@gmail.com
 • నాన్-ట్రేడర్
  ఈ పబ్లిషర్, వారి గుర్తింపును ట్రేడర్ అని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని వినియోగదారుల విషయంలో, మీకు, ఈ డెవలపర్‌కు మధ్య జరిగే ఒప్పందాలకు వినియోగదారు హక్కులు వర్తించవని దయచేసి గమనించండి.

గోప్యత

మీ డేటాను కలెక్ట్ చేయమని, అలాగే ఉపయోగించమని డెవలపర్ బహిర్గతం చేశారు.

ఈ డెవలపర్, మీ డేటాకు సంబంధించి ఈ విషయాలను ప్రకటించారు:

 • వినియోగం ఆమోదించబడిన కేసులు తప్ప, ఇతర సందర్భాలలో థర్డ్-పార్టీలకు విక్రయించబడటం లేదు
 • ఐటెమ్ ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీతో సంబంధం లేని అవసరాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు
 • క్రెడిట్ యోగ్యత తెలుసుకోడానికి లేదా లెండింగ్ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు

సంబంధించినవి

SEO Minion

4.2(782)

SEO Minion helps you in your daily SEO tasks such as On-Page SEO analysis, Broken Link Checking, SERP Preview and more

Detailed SEO Extension

4.9(168)

Get SEO insights at the click of a button to any website you're currently on. Built by full-time SEO's for daily analysis.

Whatsmyserp

3.8(65)

Unlimited on-demand keyword research data inside Google search results.

Word Counter - counts what you type

4.2(20)

Shows a count of words and characters when you type in a text box on a website

Word Counter

3.0(5)

A lite tool for counting words and characters via right-click menu.

Word Count Toolbar

5.0(4)

Get text stats from any website everywhere! Count words, sentences, characters, paragraphs, headers, images and keywords

Word Counter

4.0(7)

Displays word count in the extensions toolbar.

Character Count Tool

4.8(17)

Calculate how many words and characters are on a page. Simply highlight the text, right click, and click the Character Count icon!

Article Word Counter

5.0(4)

Count Article Words Tool by Nimtools.com

Counting Characters - #1 Letter & Word Count

3.8(35)

#1 Character, Letter & Word Counter Tool - Help to count letters, characters & words (UPPERCASE, Titlecase & lowercase converter).

వర్డ్ కౌంటర్

4.2(5)

వర్డ్ కౌంటర్ ఒకే క్లిక్‌లో ఎంచుకున్న పదాలు మరియు అక్షరాల సంఖ్యను లెక్కించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

Word Counter Extension

2.6(8)

Count Words and count letters of selected text in your browser. Wordcount for highlighted text on your webpage.

SEO Minion

4.2(782)

SEO Minion helps you in your daily SEO tasks such as On-Page SEO analysis, Broken Link Checking, SERP Preview and more

Detailed SEO Extension

4.9(168)

Get SEO insights at the click of a button to any website you're currently on. Built by full-time SEO's for daily analysis.

Whatsmyserp

3.8(65)

Unlimited on-demand keyword research data inside Google search results.

Word Counter - counts what you type

4.2(20)

Shows a count of words and characters when you type in a text box on a website

Word Counter

3.0(5)

A lite tool for counting words and characters via right-click menu.

Word Count Toolbar

5.0(4)

Get text stats from any website everywhere! Count words, sentences, characters, paragraphs, headers, images and keywords

Word Counter

4.0(7)

Displays word count in the extensions toolbar.

Character Count Tool

4.8(17)

Calculate how many words and characters are on a page. Simply highlight the text, right click, and click the Character Count icon!

Google యాప్‌లు