பேஸ்புக் வீடியோக்களைப் பதிவிறக்கவும்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்

மேலோட்டப் பார்வை

வீடியோக்கள், சிறு உருவங்கள், ஜிஃப் படங்கள், பேஸ்புக் பக்கங்களிலிருந்து புகைப்படங்கள், குழுக்கள், கதைகள், சுயவிவரம், கருத்து, கவர்…

Facebook Video Downloader Online Download videos, thumbnails, gif images, photos from Facebook pages, groups, stories, profile, comment, cover. How to download Facebook videos with Chrome extension and Firefox add-on 1. Open the Facebook website. 2. Play a video on Facebook. 3. Open Facebook video downloader Chrome/Firefox 4. Wait a few moments. 5. Click on the quality you want to download. 6. On the new tab, the file will automatically download and then save to your device. Version 3.0.1 Added ☀ Download Facebook subtitles (closed caption). ☀ Convert Facebook video to mp4. ☀ Download Ultra HD 1440p, Full HD 1080p video from Facebook. ☀ Download Facebook audio. ☀ Download Facebook thumbnail. ☀ Download Facebook gif images. ☀ Download the Facebook comment video. ☀ Download shared Facebook videos. ☀ Download the Facebook cover video. ☀ Download Facebook public group videos. ☀ Download Facebook secret group videos. ☀ Download Facebook profile videos. ☀ Download private videos on Facebook. ☀ Download Facebook video at watch page. ☀ Download Facebook video at story page. ☀ Automatically download and save the file according to the title of the video and the selected quality. ☀ Optimized for Android. ☀ Multi language. ☀ Suggest queries. ☀ Generate random keywords. Unreleased ☀ Download Facebook video at watch party. ☀ Facebook bulk downloader. ☀ Download Facebook embedded video. ☀ Download Facebook live video. ☀ Download Facebook 360 degree photos. ☀ Download Facebook 3D photos. ☀ View Facebook profile picture in HD quality. ☀ Convert Facebook video to mp3.

2.4/588 ரேட்டிங்குகள்

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  5.0.5
 • சமீபத்தியது
  28 டிசம்பர், 2023
 • வழங்குவது:
  https://pbion.com
 • அளவு
  278KiB
 • மொழிகள்
  49 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  மின்னஞ்சல்
  pbion.com@gmail.com
 • வணிகர் அல்லாதவர்
  இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள நுகர்வோருக்கு: உங்களுக்கும் இந்த டெவெலப்பருக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தங்களுக்கு நுகர்வோர் உரிமைகள் பொருந்தாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவைச் சேகரிப்பது, பயன்படுத்துவது ஆகியவை தொடர்பாக இந்தத் தகவல்களை பேஸ்புக் வீடியோக்களைப் பதிவிறக்கவும் வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் விரிவான தகவல்களை டெவெலப்பரின் தனியுரிமைக் கொள்கையில் பார்க்கலாம்.

பேஸ்புக் வீடியோக்களைப் பதிவிறக்கவும் பின்வருபவற்றைக் கையாள்கிறது:

இருப்பிடத் தகவல்கள்

பின்வருபவற்றை இந்த டெவெலப்பர் தெரிவிக்கிறார்:

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழல்கள் தவிர்த்து மற்ற சூழல்களில் மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பயனர் தரவு விற்பனை செய்யப்படாது
 • நீட்டிப்பின் முக்கியச் செயல்பாட்டிற்குத் தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகத் தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது
 • கடன் பெறுவதற்கான தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளவோ கடன் நோக்கங்களுக்காகவோ தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது

ஆதரவு

இவற்றையும் நீங்கள் விரும்பக்கூடும்…

Ultra. Downloader for Instagram

4.7(155)

Download Stories, Photos, Videos and Reels from Instagram en-mass or one at a time.

INSSIST | Instagram க்கான வலை உதவியாளர்

4.7(5.5ஆ)

Post photos, videos, stories, reels to Instagram from Web. Schedule posts, send DMs, manage hashtags.

Downloader

4.6(11)

Download Photos and Videos from Post, Reels, TV, Stories

Video Downloader for FaceBook

4.5(168)

Download video from Facebook. Download embed Fb video from any webpage with title. Fast and easy video download.

Google ஆப்ஸ்