ફેસબુક વિડિઓઝ ડાઉનલોડ કરો
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

વિડિઓઝ, થંબનેલ્સ, gif છબીઓ, ફેસબુક પૃષ્ઠો, જૂથો, વાર્તાઓ, પ્રોફાઇલ, ટિપ્પણી, કવરમાંથી ફોટા ડાઉનલોડ કરો.

Facebook Video Downloader Online Download videos, thumbnails, gif images, photos from Facebook pages, groups, stories, profile, comment, cover. How to download Facebook videos with Chrome extension and Firefox add-on 1. Open the Facebook website. 2. Play a video on Facebook. 3. Open Facebook video downloader Chrome/Firefox 4. Wait a few moments. 5. Click on the quality you want to download. 6. On the new tab, the file will automatically download and then save to your device. Version 3.0.1 Added ☀ Download Facebook subtitles (closed caption). ☀ Convert Facebook video to mp4. ☀ Download Ultra HD 1440p, Full HD 1080p video from Facebook. ☀ Download Facebook audio. ☀ Download Facebook thumbnail. ☀ Download Facebook gif images. ☀ Download the Facebook comment video. ☀ Download shared Facebook videos. ☀ Download the Facebook cover video. ☀ Download Facebook public group videos. ☀ Download Facebook secret group videos. ☀ Download Facebook profile videos. ☀ Download private videos on Facebook. ☀ Download Facebook video at watch page. ☀ Download Facebook video at story page. ☀ Automatically download and save the file according to the title of the video and the selected quality. ☀ Optimized for Android. ☀ Multi language. ☀ Suggest queries. ☀ Generate random keywords. Unreleased ☀ Download Facebook video at watch party. ☀ Facebook bulk downloader. ☀ Download Facebook embedded video. ☀ Download Facebook live video. ☀ Download Facebook 360 degree photos. ☀ Download Facebook 3D photos. ☀ View Facebook profile picture in HD quality. ☀ Convert Facebook video to mp3.

5માંથી 2.488 રેટિંગ

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  5.0.5
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  28 ડિસેમ્બર, 2023
 • ઑફરકર્તા
  https://pbion.com
 • કદ
  278KiB
 • ભાષાઓ
  49 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  ઇમેઇલ
  pbion.com@gmail.com
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

પ્રાઇવસી

ફેસબુક વિડિઓઝ ડાઉનલોડ કરો દ્વારા તમારા ડેટાના એકત્રીકરણ અને વપરાશ સંબંધિત નીચે જણાવેલી માહિતી વિશે સ્પષ્ટતા આપવામાં આવી છે. વધુ વિગતવાર માહિતી ડેવલપરની પ્રાઇવસી પૉલિસીમાંથી મેળવી શકાશે.

નીચે જણાવેલી બાબતો ફેસબુક વિડિઓઝ ડાઉનલોડ કરો હૅન્ડલ કરે છે:

સ્થાન

આ ડેવલપર જાહેર કરે છે કે તમારો ડેટા

 • વપરાશની મંજૂરી હોય તેવા કિસ્સા સિવાય ત્રીજા પક્ષોને ડેટા વેચવામાં આવતો નથી
 • આઇટમની મુખ્ય સુવિધા સાથે અસંબંધિત હોય તેવા હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો નથી કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી
 • નાણાં ધીરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા અથવા નાણાં ધીરવાના હેતુસર વાપરવામાં કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી

સપોર્ટ

તમને કદાચ આ પણ પસંદ પડી શકે…

Ultra. Downloader for Instagram

4.7(154)

Download Stories, Photos, Videos and Reels from Instagram en-mass or one at a time.

INSSIST | ઇન્સ્ટાગ્રામ માટે વેબ સહાયક

4.7(5.5 હજાર)

Post photos, videos, stories, reels to Instagram from Web. Schedule posts, send DMs, manage hashtags.

Downloader

4.6(11)

Download Photos and Videos from Post, Reels, TV, Stories

Video Downloader for FaceBook

4.5(168)

Download video from Facebook. Download embed Fb video from any webpage with title. Fast and easy video download.

Google ઍપ્લિકેશનો