ચહેરા બદલવાનું - AI ચહેરા સ્વેપર

ઓવરવ્યૂ

ચહેરા બદલવાનું એ એક શક્તિશાળી AI ચહેરા સ્વેપર છે, જે AI ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે ચિત્રોના ચહેરા બદલવાના માટે!

FaceChange is a face swap plugin tool which can help you swap face in image or video with one click. It’s easy to use and free! FaceChange features: Face Swap: easily swap faces in photos or videos. Use AI Technology: this extension using AI Technology makes your photos fun after changing faces. It’s Free: The FaceChange extension is totally free with no hidden fees, ensuring you a good AI face swap experience. Easy to use: there is no complicated steps to replace face of your images, just a few clicks to generate face swap. Privacy Protection: We will not store or share your information and all photos will be deleted after processing. Preview: you can preview the face swap effect before generation. Notice: Prior to utilizing any face-related features, users are required to obtain explicit consent from the individuals involved. It is imperative not to conceal the use of deepfake technology when sharing content on online platforms. I hereby disclaim any responsibility for any malicious activities conducted through the use of this software. This project is solely intended for educational purposes, with the primary goal of exploring artificial intelligence.

5માંથી 11 રેટિંગ

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  1.1
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  20 મે, 2024
 • ઑફરકર્તા
  https://windows11tools.com
 • કદ
  64.62KiB
 • ભાષાઓ
  54 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  ઇમેઇલ
  yangg9825@gmail.com
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

પ્રાઇવસી

ડેવલપરે જાહેર કર્યું છે કે તે તમારા કોઈપણ ડેટાનું એકત્રીકરણ કે વપરાશ કરશે નહીં. વધુ જાણવા માટે, ડેવલપરની પ્રાઇવસી પૉલિસી જુઓ.

આ ડેવલપર જાહેર કરે છે કે તમારો ડેટા

 • વપરાશની મંજૂરી હોય તેવા કિસ્સા સિવાય ત્રીજા પક્ષોને ડેટા વેચવામાં આવતો નથી
 • આઇટમની મુખ્ય સુવિધા સાથે અસંબંધિત હોય તેવા હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો નથી કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી
 • નાણાં ધીરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા અથવા નાણાં ધીરવાના હેતુસર વાપરવામાં કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી

સપોર્ટ

સંબંધિત

AI Resume Builder - Supawork AI : AI Resume Writing

4.3(35)

Supawork AI - an AI Resume Builder tool, transform your resume making and job searching, and enhance your opportunity of landing…

ફોટો ટુ કાર્ટૂન - ફોટો માટે કાર્ટૂનાઇઝર

5.0(33)

તમારા ફોટાને કાર્ટૂનાઇઝ કરો, મનોરંજક અને સર્જનાત્મક ફોટા મેળવવા માટે ફોટા પર કાર્ટૂન ફિલ્ટર્સ લાગુ કરો.

ફોટો રિસ્ટોરેશન - તરત જ ફોટા રિસ્ટોર કરો

4.7(14)

ઇમેજ અપસ્કેલર, ફોટો એન્હાન્સર, અનબ્લર ઇમેજ, અપસ્કેલ ઇમેજ, કલરાઇઝ ફોટો, ઇમેજ શાર્પનર અને વધુ સહિત.

ફોટોમાંથી વોટરમાર્ક રીમુવર

4.7(14)

કોઈપણ અનિચ્છનીય સામગ્રી, જેમ કે લોકો, વસ્તુઓ, વોટરમાર્ક અથવા ટેક્સ્ટને ભૂંસી નાખવા માટે બ્રશ ટૂલનો ઉપયોગ કરો.

fAIshion Virtual Try-On Plugin

5.0(7)

Virtual Try-On on right-click

DeepfakeProof

5.0(3)

A plugin that helps the user discover deepfakes during their browser visits.

Free AI Art Generator - JourneyDraw

4.8(1.6 હજાર)

An free ai art generator, transform your ideas into stunning visual masterpieces effortlessly!

ModelAgents - AI Fashion Models Generator

4.1(18)

ModelAgents is an AI fashion model generator for E-commerce retailers to generate efficient & cost-effective on-model photography.

ચહેરા સ્વૅપ - AI ફેસ સ્વૅપર

5.0(14)

ચહેરાને બદલવા માટે ફોટા અથવા વીડિયો અપલોડ કરો. ફોટા પર અને વીડિયોમાં કોઈપણ ચહેરો સ્વિચ કરો. મૅજિક AI ફેસ સ્વૅપ ફોટોઝ અને વીડિયોઝ…

ચિત્ર વધારક

4.4(7)

AI પર આધારિત ચિત્ર વધારક તમારી ફોટોને થોડા સમયમાં સુધારશે, તમારા ચિત્રોનું રેઝોલ્યુશન આસાનીથી વધારી દેશે.

Face Swap - FaceArt

4.8(132)

FaceArt is a powerful AI face swap plugin that utilizes AI technology to generate face swap images in one click!

Face Swap - FaceVary & Multiple Face Swap & Video Face Swap

4.9(192)

FaceVary is a powerful AI face swap plugin that utilizes AI technology to generate face swap images in one click!

AI Resume Builder - Supawork AI : AI Resume Writing

4.3(35)

Supawork AI - an AI Resume Builder tool, transform your resume making and job searching, and enhance your opportunity of landing…

ફોટો ટુ કાર્ટૂન - ફોટો માટે કાર્ટૂનાઇઝર

5.0(33)

તમારા ફોટાને કાર્ટૂનાઇઝ કરો, મનોરંજક અને સર્જનાત્મક ફોટા મેળવવા માટે ફોટા પર કાર્ટૂન ફિલ્ટર્સ લાગુ કરો.

ફોટો રિસ્ટોરેશન - તરત જ ફોટા રિસ્ટોર કરો

4.7(14)

ઇમેજ અપસ્કેલર, ફોટો એન્હાન્સર, અનબ્લર ઇમેજ, અપસ્કેલ ઇમેજ, કલરાઇઝ ફોટો, ઇમેજ શાર્પનર અને વધુ સહિત.

ફોટોમાંથી વોટરમાર્ક રીમુવર

4.7(14)

કોઈપણ અનિચ્છનીય સામગ્રી, જેમ કે લોકો, વસ્તુઓ, વોટરમાર્ક અથવા ટેક્સ્ટને ભૂંસી નાખવા માટે બ્રશ ટૂલનો ઉપયોગ કરો.

fAIshion Virtual Try-On Plugin

5.0(7)

Virtual Try-On on right-click

DeepfakeProof

5.0(3)

A plugin that helps the user discover deepfakes during their browser visits.

Free AI Art Generator - JourneyDraw

4.8(1.6 હજાર)

An free ai art generator, transform your ideas into stunning visual masterpieces effortlessly!

ModelAgents - AI Fashion Models Generator

4.1(18)

ModelAgents is an AI fashion model generator for E-commerce retailers to generate efficient & cost-effective on-model photography.

Google ઍપ્લિકેશનો