કૂપન કોડ્સ ફાઇન્ડર ઓટોમેશન, ભાવ ઘટાડો🎉
કૂપન કોડ્સ ફાઇન્ડર ઓટોમેશન, ભાવ ઘટાડો🎉 માટે આઇટમના લોગોની છબી

કૂપન કોડ્સ ફાઇન્ડર ઓટોમેશન, ભાવ ઘટાડો🎉

unlockmega.com
5.0(

1 રેટિંગ

)
એક્સ્ટેંશનShopping136 વપરાશકર્તાઓ
આઇટમ મીડિયા 5 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમની વીડિયો થંબનેલ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 3 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 5 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમની વીડિયો થંબનેલ
આઇટમની વીડિયો થંબનેલ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 3 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 5 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

ગ્રુપોન જેવા મુખ્ય વેચાણકારોની હની કૂપનો અને ઓફર્સ સહિત શ્રેષ્ઠ ડીલ્સ, કોડ્સ, વાઉચર્સ માટે ડિસ્કાઉન્ટ શોધવાને ઓટોમેટ કરો.

UnlockMega streamlines your online shopping experience by effortlessly applying coupon codes and discounts. Let us handle the hard work while you enjoy seamless savings during your shopping spree. When you're at the checkout, UnlockMega steps in, serving as your helpful reminder to save money. It effortlessly locates and applies the best coupon codes, ensuring you get the best deals available. No more tedious searches for coupons and deals. UnlockMega simplifies the process by providing access to top coupon codes from over 30,000 stores directly within the extension. Say goodbye to the hassle of navigating away and searching elsewhere. With a simple click on the UnlockMega button during checkout, you empower our tool to automatically apply the discovered coupon codes to your shopping cart, maximizing your savings effortlessly. Should you encounter any issues, our dedicated support team is here to assist you. Reach out to us at contact@UnlockMega.com, and we'll ensure your shopping experience remains smooth. UnlockMega caters to a global audience, supporting shopping sites in the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and India. Our extension seamlessly integrates with various popular retailers. Make UnlockMega a valuable addition to your collection of shopping extensions. The UnlockMega enhances your savings strategy. Start maximizing your savings today!

5માંથી 51 રેટિંગ

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  0.0.4
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  7 જાન્યુઆરી, 2024
 • કદ
  825KiB
 • ભાષાઓ
  55 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  UnlockMega.Com
  Leu Gardens entrance Orlando, FL 32803 US
  વેબસાઇટ
  ઇમેઇલ
  unlockmega.com@gmail.com
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

પ્રાઇવસી

કૂપન કોડ્સ ફાઇન્ડર ઓટોમેશન, ભાવ ઘટાડો🎉 દ્વારા તમારા ડેટાના એકત્રીકરણ અને વપરાશ સંબંધિત નીચે જણાવેલી માહિતી વિશે સ્પષ્ટતા આપવામાં આવી છે. વધુ વિગતવાર માહિતી ડેવલપરની પ્રાઇવસી પૉલિસીમાંથી મેળવી શકાશે.

નીચે જણાવેલી બાબતો કૂપન કોડ્સ ફાઇન્ડર ઓટોમેશન, ભાવ ઘટાડો🎉 હૅન્ડલ કરે છે:

વપરાશકર્તાની પ્રવૃત્તિ

આ ડેવલપર જાહેર કરે છે કે તમારો ડેટા

 • વપરાશની મંજૂરી હોય તેવા કિસ્સા સિવાય ત્રીજા પક્ષોને ડેટા વેચવામાં આવતો નથી
 • આઇટમની મુખ્ય સુવિધા સાથે અસંબંધિત હોય તેવા હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો નથી કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી
 • નાણાં ધીરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા અથવા નાણાં ધીરવાના હેતુસર વાપરવામાં કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી

સપોર્ટ

સંબંધિત

Reduza: Testador de cupons para suas compras

4.3(87)

Com o Reduza você não perde tempo procurando cupons e descontos na internet em suas lojas preferidas.

שם זה זול יותר

4.2(45)

קבל קופונים והצעות מחיר מאתרים מקבילים בזמן אמת

Meu Cupom Alerta

5.0(10)

Encontre os melhores cupons de descontos, promoções e ofertas em tempo real, enquanto navega nas suas lojas favoritas online!

SimplyCodes: Coupons Codes & Rewards

4.8(134)

Working coupon codes wherever you shop. Cash-back wherever you shop. Chances to win thousands in rewards.

Savings.com Coupons & Promo Codes

4.8(16)

Find and apply promo codes at checkout on various online stores, helping you save money while shopping online.

FatCoupon Cash Back & Promo Codes

4.8(2.3 હજાર)

Shop with the FatCoupon extension for cash back and automatic coupons at over 12,000 stores.

Coupon Finder

5.0(1)

A plain text description

Moolah - Automatic Coupon Hunter

4.7(47)

Automatically find coupon codes and apply the best one to your cart!

AliExpress Coupon Finder

4.7(3.8 હજાર)

The Chrome extension that finds discounts on AliExpress in autopilot

BestPrice - Coupons, Promo Codes, and Deals

4.5(11)

Automatically find and apply coupon codes when you shop online with BestPrice!

cashyo.co.il - אתר הקופונים של ישראל

5.0(3)

מוצא אוטומטית קופונים, דילים, מבצעים והנחות באתרים מהארץ ומחו"ל

Couponuts - Automatic Coupon & Voucher finder

5.0(18)

Automatically finds coupons while you do shopping

Reduza: Testador de cupons para suas compras

4.3(87)

Com o Reduza você não perde tempo procurando cupons e descontos na internet em suas lojas preferidas.

שם זה זול יותר

4.2(45)

קבל קופונים והצעות מחיר מאתרים מקבילים בזמן אמת

Meu Cupom Alerta

5.0(10)

Encontre os melhores cupons de descontos, promoções e ofertas em tempo real, enquanto navega nas suas lojas favoritas online!

SimplyCodes: Coupons Codes & Rewards

4.8(134)

Working coupon codes wherever you shop. Cash-back wherever you shop. Chances to win thousands in rewards.

Savings.com Coupons & Promo Codes

4.8(16)

Find and apply promo codes at checkout on various online stores, helping you save money while shopping online.

FatCoupon Cash Back & Promo Codes

4.8(2.3 હજાર)

Shop with the FatCoupon extension for cash back and automatic coupons at over 12,000 stores.

Coupon Finder

5.0(1)

A plain text description

Moolah - Automatic Coupon Hunter

4.7(47)

Automatically find coupon codes and apply the best one to your cart!

Google ઍપ્લિકેશનો