અંગ્રેજી હિન્દી અંગ્રેજી શબ્દકોષ
અંગ્રેજી હિન્દી અંગ્રેજી શબ્દકોષ માટે આઇટમના લોગોની છબી

અંગ્રેજી હિન્દી અંગ્રેજી શબ્દકોષ

www.kodand.com
વૈશિષ્ટિકૃત
4.2(

42 રેટિંગ

)
એક્સ્ટેંશનશિક્ષણ5,000 વપરાશકર્તાઓ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 5 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમની વીડિયો થંબનેલ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 3 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 5 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમની વીડિયો થંબનેલ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમની વીડિયો થંબનેલ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 3 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 4 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 5 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

હિન્દી શબ્દકોષ: અંગ્રેજી-હિન્દી-અંગ્રેજી શબ્દકોષ, વિવિધ અંગ્રેજી શબ્દો નો હિન્દી માં અર્થ મેળવો

Hindi Dictionary : It provides English - Hindi - English Dictionary. Its very fast and reliable. Hindi Dictionary is a handy and reliable chrome extension designed to translate the selected word to Hindi and English. Key features: - Meaning from English to Hindi - Meaning from English to English - Text-to-Speech functionality for English words and meanings. - Easy to access popup for meanings, just double click on any word to get meaning (please refresh page after installing this extension) - Easily hide popup if it annoying, for given time, for particular site or for entire browser/all sites. Get meaning of different English word using any of below step: 1. Double click on any word >> popup will open showing Hindi/English meaning 2. Select any text on browser >> right click on text >> select "Hindi Meaning" from menu 3. Select any text on browser >> use extension's icon on top right corner You can disable double click functionality anytime using extension’s option menu or using action icon on popup.

5માંથી 4.242 રેટિંગ

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  1.33
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  28 એપ્રિલ, 2023
 • કદ
  60.9KiB
 • ભાષાઓ
  3 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  MNTS Infotech
  Shree Shriji, 1st Floor,Gyaanjyot street,Above Prakash Pan Near Kamlabaug Porbandar, Gujarat 360579 IN
  વેબસાઇટ
  ઇમેઇલ
  kodand.info@gmail.com
 • વેપારી
  આ ડેવલપરે યુરોપિયન યુનિયનની વ્યાખ્યા મુજબ પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા છે.

પ્રાઇવસી

અંગ્રેજી હિન્દી અંગ્રેજી શબ્દકોષ દ્વારા તમારા ડેટાના એકત્રીકરણ અને વપરાશ સંબંધિત નીચે જણાવેલી માહિતી વિશે સ્પષ્ટતા આપવામાં આવી છે. વધુ વિગતવાર માહિતી ડેવલપરની પ્રાઇવસી પૉલિસીમાંથી મેળવી શકાશે.

નીચે જણાવેલી બાબતો અંગ્રેજી હિન્દી અંગ્રેજી શબ્દકોષ હૅન્ડલ કરે છે:

વેબસાઇટનું કન્ટેન્ટ

આ ડેવલપર જાહેર કરે છે કે તમારો ડેટા

 • વપરાશની મંજૂરી હોય તેવા કિસ્સા સિવાય ત્રીજા પક્ષોને ડેટા વેચવામાં આવતો નથી
 • આઇટમની મુખ્ય સુવિધા સાથે અસંબંધિત હોય તેવા હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો નથી કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી
 • નાણાં ધીરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા અથવા નાણાં ધીરવાના હેતુસર વાપરવામાં કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી

સપોર્ટ

સંબંધિત

Dictionary - Synonyms, Definition, Translator, Vocabulary

3.6(59)

Explaining or clarify a term with google dictionary. Get meaning from vocabulary in popup on screen. Easy and handy google…

Indian Newspapers

4.2(45)

Your one stop place for all the major Indian Newspapers.

Word Discoverer: Expand your vocabulary

4.6(124)

Highlights rare English dictionary words and idioms on web pages. Facilitates English language learning and expands your vocabulary.

Google Input Tools

4.0(5.3 હજાર)

ઇનપુટ સાધનોથી તમે તમારી પસંદની ભાષામાં લખી શકો છો.

Hi - My Hindi Translator

4.1(12)

English to Hindi Translator Chrome Extension. Easy tool to translate text to Hindi language.

Hindi Font Pack

4.0(24)

This extension allows the user to see the unicode fonts in Kannada even if their system does not support it.

Hindi word meaning

5.0(1)

This extension gives meaning of selected hindi words

Krutidev To Unicode Converter

0.0(0)

A simple and easy to use tool that converts Krutidev font to Unicode (Hindi).

Google Dictionary (by Google)

4.4(13.7 હજાર)

View definitions easily as you browse the web.

Click dictionary

4.1(10)

Double click on words to see their definition

Instant Dictionary by GoodWordGuide.com

4.2(450)

Dictionary Bubble (Instant Dictionary): quickly lookup word definitions with audio pronunciation as you browse the web.

Input Tools' Keyboard Enlarger

4.2(101)

This extension makes Input Tools' keyboard larger. Nothing more, nothing less.

Dictionary - Synonyms, Definition, Translator, Vocabulary

3.6(59)

Explaining or clarify a term with google dictionary. Get meaning from vocabulary in popup on screen. Easy and handy google…

Indian Newspapers

4.2(45)

Your one stop place for all the major Indian Newspapers.

Word Discoverer: Expand your vocabulary

4.6(124)

Highlights rare English dictionary words and idioms on web pages. Facilitates English language learning and expands your vocabulary.

Google Input Tools

4.0(5.3 હજાર)

ઇનપુટ સાધનોથી તમે તમારી પસંદની ભાષામાં લખી શકો છો.

Hi - My Hindi Translator

4.1(12)

English to Hindi Translator Chrome Extension. Easy tool to translate text to Hindi language.

Hindi Font Pack

4.0(24)

This extension allows the user to see the unicode fonts in Kannada even if their system does not support it.

Hindi word meaning

5.0(1)

This extension gives meaning of selected hindi words

Krutidev To Unicode Converter

0.0(0)

A simple and easy to use tool that converts Krutidev font to Unicode (Hindi).

Google ઍપ્લિકેશનો