Độ tương phản cao
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Thay đổi hoặc đảo ngược lược đồ màu để giúp trang web dễ đọc hơn.

High Contrast lets you browse the web with your choice of several high-contrast color filters designed to make it easier to read text. When you install this extension, all pages are "inverted", so black becomes white and white becomes black. Press the "browser action" icon in the toolbar to toggle it on and off, or customize your settings on a per-site basis. Use a convenient keyboard shortcut to quickly change your settings while your browse. Other extensions try to change the default colors, but this ends up breaking many popular websites. Only this extension applies filters to your page that invert almost everything - the only exception is photos, which are left alone. Also note that the Chrome web store and other built-in pages like the New Tab page and Settings pages are unaffected - extensions like this one are not allowed to modify them, by design.

3,5/55,9 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

giahan quach31 thg 7, 2020

tuyet voi

1 người thấy bài đánh giá này không hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Khang Nguyen8 thg 3, 2018

hay

1 người thấy bài đánh giá này không hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

KIEN NGUYEN13 thg 1, 2018

tuyet voi

Có 2/3 người dùng thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.9.5
 • Đã cập nhật
  23 tháng 5, 2024
 • Kích thước
  166KiB
 • Ngôn ngữ
  52 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Google LLC
  1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043 US
  Email
  chrome-a11y-extensions@google.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.
Các ứng dụng của Google